8-Way FS

Russia SkyPanthers Barkli

SkyPanthers Barkli

 

Leonid Kazinets, Vladimir Pavlenko, Oleg Shalamykhin, Sergey Shenin, Vasily Korotkov, Sergey Yalpaev, Vladimir Arutunov, Alexander Tychinskiy, Nikolay Vylegzhanin (alternate), Andrey Seliverstov (camera)