4-Way FS Open

Russia Sky Panthers Barkli

Sky Panthers Barkli

 

Leonid Kazinetc, Vladimir Pavlenko, Oleg Shalamykhin, Sergey Shenin, Nikolay Vylegzhanin (alternate), Andrey Seliverstov (camera)